Tuyển dụng

Tuyển dụng

Bạn muốn làm việc trong một môi trường công nghệ cao, năng động và chuyên nghiệp, cởi mở và dân chủ, cống hiến và ghi nhận, sáng tạo và hết mình trong vui chơi, đào tạo và phát triển, đồng đội và gia đình của các gia đình và đặc biệt tận tụy phục vụ khách hàng?

Hãy gia nhập COMIT. Taị COMIT, chúng tôi tin cậy vào tài năng và sự tận tụy của các bạn để nâng cao chất lượng mạng truyền thông cũng như đem lại chất lượng dịch vụ tuyệt hảo.

Các vị trí công ty đang tuyển dụng từ tháng 10, 2014Totals: 2149035

Pageviews: 2522940

Online: 16