Tư vấn thầu

Định cỡ dung lượng mạng

Định cỡ dung lượng mạng nhằm tính toán thiết bị, kiểu mạng (công nghệ) đáp ứng yêu cầu về vùng phủ và chất lượng mạng lưới, và có tính toán về dung lượng để có thể đáp ứng cho nhu cầu phát triển trong vài năm sau. Tính toán càng chính xác bao nhiêu, quá trình triển khai mạng càng hiệu quả bấy nhiêu. Thực tế, mạng lưới khi triển khai tương đối gần với tính toán ở pha định cỡ dung lượng và lập kế hoạch mạng lưới. Để quá trình triển khai mạng lưới hiệu quả, cần thiết phải tính toán thiết bị tốt trước khi bắt đầu lập kế hoạch mạng (sau khi định cỡ dung lượng mạng). Những yếu tố đầu vào cần thiết để định cỡ dung lượng mạng:

• Vùng phủ địa lý.

• Ước lượng dung lượng từng vùng.

• Công suất tối thiểu với mỗi vùng và tỉ lệ nghẽn cho phép.

• Công thức áp dụng để tính suy hao đường truyền.

• Băng tần sử dụng và tái sử dụng tần số.

Trên cơ sở các tham số đó, có thể tính toán số lượng trạm để đảm bảo vùng phủ, với chất lượng yêu cầu và dự phòng để đáp ứng dung lượng tăng lên trong tương lai.

 

Lập kế hoạch vị trí trạm

Pha lập kế hoạch sử dụng thông tin từ pha định cỡ dung lượng mạng, cấu hình mạng ban đầu. Đây là cơ sở để lập kế hoạch vị trí trạm, gồm có kế hoạch vùng phủ và kế hoạch dung lượng. Lập kế hoạch vị trí trạm không đưa ra vị trí chính xác lắp đặt trạm, nhưng cho biết khu vực ban đầu về vị trí và khoảng cách giữa các trạm.

Lập kế hoạch vị trí trạm là bước đầu tiên để tiến hành khảo sát vị trí trạm, tìm vị trí thực tế có thể lắp đặt trạm. Việc lập kế hoạch sau đó được bổ sung thêm thông tin từ vị trí trạm cụ thể; từ đó hoàn thiện quá trình lập kế hoạch vùng phủ. Việc này cũng có thể dựa trên các thông số đầu vào khác, như vị trí trạm sẵn có hay đề xuất từ phía nhà mạng. Vị trí trạm cuối cùng được thống nhất cùng với các bộ phận RF, truyền dẫn, khảo sát.

Mục tiêu của pha lập kế hoạch vùng phủ là tìm được vị trí tối ưu cho BTS để vùng phủ thỏa mãn yêu cầu thiết kế. Lập kế hoạch vùng phủ sử dụng phần mềm kết hợp với bản đồ số địa hình, địa vật và mô hình truyền sóng phù hợp. Việc căn chỉnh mô hình truyền sóng được thực hiện dựa trên phép thử gần đúng. Lập kế hoạch dung lượng mạng hoàn thành sau khi đã có thiết kế vùng phủ. Trước khi cấp phát lưu lượng, cần sự đồng thuận sớm của nhà mạng, chẳng hạn số lượng TRX cho mỗi BTS. Những khu vực đặc biệt, khu vực tập trung lưu lượng cao cần quan tâm, sử dụng phương pháp đặc biệt để tính toán lưu lượng. Kết quả của pha lập kế hoạch là bảng chi tiết về kế hoạch vùng phủ, kế hoạch dung lượng mạng. Bản đồ vùng phủ thể hiện khu vực phủ, vị trí lắp đặt trạm, cấu hình trạm.

 

Khuyến nghị thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật gồm hai loại: đặt mặc định và dựa trên tính toán thực tế. Những thông số này liên quan đến báo hiệu, quản lý tài nguyên vô tuyến (RRM), điều khiển công suất, quan hệ cell lân cận, …

 

Đo kiểm và cân chỉnh mô hình truyền sóng

• Cân chỉnh mô hình truyền sóng là một bước quan trọng trong quá trình thiết kế, lập kế hoạch mạng vô tuyến, việc mô phỏng truyền sóng trong môi trường vô tuyến tốt giúp tính toán chính xác vùng phủ, nhiễu..

• Cân chỉnh mô hình truyền sóng thường đạt được thông qua quá trình đo kiểm CW phức tạp. Thực hiện đo kiểm tại những khu vực khác nhau trong vùng phục vụ của mạng. Sử dụng dữ liệu đo đạc được để cân chỉnh các tham số mô hình truyền sóng.

 

Chuẩn bị thầu

Totals: 2143514

Pageviews: 2515332

Online: 25