Tối ưu hóa mạng vô tuyến

Sau khi mạng cung cấp dịch vụ, quá trình quy hoạch và tối ưu mạng diễn ra liên tục. Các thông số về mạng lưới và tình trạng của chúng, phản hồi từ khách hàng là thông tin đầu vào để tối ưu. Giám sát các tham số thống kê, cảnh báo, lưu lượng. Quá trình tối ưu mạng bao gồm mức mạng và mức hiện trường để phân tích những khu vực có vấn đề, những lỗi mang tính hệ thống.


Kiểm tra và tối ưu các thông số cấu hình mạng

Khi mạng cung cấp dịch vụ, cần giám sát hiệu năng hoạt động, dựa trên các chỉ số KPI. Sau quá trình tối ưu các thông số cấu hình mạng, mạng lưới có thể đạt hiệu năng tốt. Tối ưu tập trung vào các tham số liên quan đến điều khiển công suất, handover, lưu lượng và cấp phát tài nguyên.

 

Tối ưu hóa cấu hình phần cứng mạng

- Điều chỉnh tăng/giảm tilt, hướng, độ cao, vị trí anten

- Chỉnh sửa lỗi card, jumper, feeder, …

- Nâng/giảm cấp cấu hình trạm

 

Tối ưu hóa tần số và quan hệ các cell lân cận

- Tối ưu hóa tần số giúp giảm nhiễu, tăng chất lượng dịch vụ. Tài nguyên vô tuyến luôn giới hạn nên các chuyên gia RNO cần phân tích và đưa ra khuyến nghị chính xác để tránh nhiễu, đặc biệt khi lắp thêm trạm mới và mở rộng mạng lưới, …

- Kiểm tra khai báo thiếu, hoặc thừa cell lân cận; tối ưu danh sách cell lân cận giúp handover tốt, giảm cuộc gọi bị rớt, nhiễu downlink.

 

Danh sách các trạm chất lượng kém nhất ưu tiên xử lý

Dựa trên thống kê hiệu hiệu năng hoạt động mạng lưới, chọn ra danh sách và tập trung xử lý để nâng cao chất lượng cell xấu.

 

Tối ưu hóa tham số mạng

Giám sát định kỳ và tối ưu mạng đang hoạt động qua các thông số tình trạng mạng lưới (triển khai mới và mở rộng) dựa trên drive test và duy trì KPIs.

 

Lập kế hoạch nâng cấp, mở rộng mạng

Khi hạ tầng phát triển, lưu lượng tăng lên dẫn đến phát sinh những vấn đề về vùng phủ, thiếu tài nguyên hệ thống, lưu lượng thiết kế cho mỗi BTS không còn chính xác nữa. Ngày nay, các nhà mạng mong muốn có những dịch vụ tối ưu hiệu quả, để phục vụ cho nhiều mục đích kinh doanh khác nhau, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và khó tính của thị trường. Chúng tôi hỗ trợ các nhà mạng không những kế hoạch mở rộng mạng lưới, lắp đặt thêm trạm, nâng cấp tài nguyên mạng mà còn cung cấp dịch vụ tối ưu cho toàn mạng.

Lập kế hoạch nâng cấp, mở rộng mạng lưới tập trung vào vào việc tái sử dụng chặt chẽ tần số và lắp đặt thêm các cell phân tầng, micro cell giúp có thể cung cấp dung lượng lớn cho mạng lưới.

 

Đo kiểm chất lượng sóng tại hiện trường

Khi trạm phát sóng, drive test để đánh giá tình trạng hoạt động. Kiểm tra dịch vụ, tính năng, tham số cơ bản cung cấp: cuộc gọi thoại, handover, điều khiển công suất, chất lượng Rx, mức thu Rx, …

 

Báo cáo tối ưu

- Báo cáo phân tích và kết quả đo kiểm mạng vô tuyến.

- Báo cáo các tham số BSS/RAN đã điều chỉnh.

- Báo cáo tối ưu cho cell xấu

- Báo cáo phân tích vùng phủ

- Báo cáo phân tích và khuyến nghị cho dung lượng mạng lưới.

Totals: 2143905

Pageviews: 2515966

Online: 35