Sản phẩm & Dịch vụ

Đo kiểm Viễn thông

Các giải pháp và dịch vụ đo kiểm cho công tác bảo dưỡng, sản xuất và phát triển các mạng và thiết bị viễn thông

 

Tối ưu hóa viễn thông

Các giải pháp và dịch vụ cho quy hoạch và tối ưu các mạng viễn thông

 

Lắp đặt và Hòa mạng Viễn thông

Các dịch vụ chuyên gia phục vụ cho lắp đặt và hòa mạng các hệ thống viễn thông

Totals: 2143919

Pageviews: 2515981

Online: 35