Phân tích giao thức viễn thông

  • JDSU J680x DNA Series

    Signalling (SS7, IMS, 2G, 3G, HSPA, LTE, CDMA, CDMA One, Wimax, etc.), IP traffic, VoIP, IPTV Analzyer

    V5.x , E1 (ATM/PCM), STM 1/4/16, FE, GE, 10GE, etc.

Thiết kế web Bách Khoa