Hỗ trợ sản phẩm

•    Dịch vụ bảo hành mở rộng:
Đối với các thiết bị hỏng/lỗi đã hết thời hạn bảo hành hoặc các thiết bị đắt tiền cần được sửa chữa thì các chi phí liên quan đến sửa chữa sẽ là rất lớn. Trong trường hợp đó, dịch vụ bảo hành mở rộng sẽ không chỉ đảm bảo một thời gian bảo hành kéo dài vượt quá thời hạn bảo hành tiêu chuẩn của thiết bị mà còn giúp giảm thiểu những chi phí liên quan đến sửa chữa thiết bị không mong muốn. Dịch vụ này đưa ra một cách thức dễ dàng và đảm bảo cho thiết bị của khách hàng được sửa chữa một cách nhanh chóng và sẵn sàng cho việc sử dụng.

•    Dịch vụ sửa chữa:
COMIT đưa ra gói dịch vụ sửa chữa thiết bị cho toàn bộ thiết bị do chúng tôi cung cấp. Các thiết bị này sẽ được tiến hành sửa chữa và chăm sóc bởi các chuyên gia của chúng tôi tại các trung tâm sửa chữa/bảo hành ở Việt Nam và trên thế giới.

•    Dịch vụ hiệu chuẩn:

      - Hiệu chuẩn tại nhà máy: COMIT cung cấp các dịch vụ hiệu chuẩn tại nhà máy đối với các thiết bị do chúng tôi cung cấp. Dịch vụ này đảm bảo các thiết bị của khách hàng được hiệu chuẩn đáp ứng đúng tiến độ của khách hàng. Việc thiết lập một Kế hoạch Quản lý Hiệu chuẩn cho phép hỗ trợ và giảm các chi phí liên quan đến vận chuyển. Việc hiệu chuẩn sẽ được thực hiện tại các thời điểm quy định để chắc chắn rằng các thiết bị đều hoạt động bình thường theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà máy.

      - Hiệu chuẩn tại chỗ: Thực hiện dịch vụ này, một kỹ thuật viên trình độ cao sẽ được cử đến địa điểm của khách hàng để tiến hành nâng cấp thiết bị hoặc đảm bảo các tính năng tối ưu của thiết bị. Dịch vụ Hiệu chuẩn tại chỗ giúp giảm thiểu các chi phí bảo hiểm và vận chuyển lớn được tích lại từ các lần gửi thiết bị đi bảo trì thường xuyên, đồng thời giảm thiểu thời gian chết của thiết bị. Kết quả của những lợi ích này chính là lợi nhuận trên vốn đầu tư. Để quy trình làm việc của khách hàng không bị gián đoạn, khách hàng có thể lên kế hoạc trước cho việc hiệu chuẩn thiết bị kết hợp với kế hoạch bảo dưỡng hệ thống thiết bị COMIT cung cấp.

Khi công nghệ mạng tiên tiến (mạng cáp, mạng sợi quang và mạng viễn thông) không ngừng phát triển với sự gia tăng của các dịch vụ triple-play thế hệ mới thì nhu cầu đo kiểm mới cũng ngày càng tăng lên. Dịch vụ Hiệu chuẩn tại chỗ do COMIT cung cấp sẽ là lý tưởng để đáp ứng nhu cầu hiệu chuẩn của khách hàng và đưa ra các tùy chọn mới nhất cho thiết bị của khách hàng. Ngoài ra, đối với các thiết bị hỏng/lỗi, COMIT có thể bố trí gửi thiết bị đi sửa chữa một cách nhanh chóng tại nhà máy của Nhà sản xuất.   

Totals: 2149079

Pageviews: 2522985

Online: 51