Đánh giá thực trạng mạng

Đánh giá thực trạng mạng xem xét hiệu năng, cấu hình và hoạt động của thiết bị, từ đó đưa ra khuyến nghị để cải thiện chất lượng dịch vụ (QoS) với chi phí hiệu quả.


Kiểm tra và thu thập số liệu phần cứng của trạm

COMIT sử dụng quy trình site audit để tìm những sai khác giữa thực tế và thiết kế của mạng lưới. Dữ liệu thu thập được giúp cập nhật các tham số thực tế mạng lưới, và hỗ trợ các hoạt động tối ưu mạng.

 

Đo kiểm vùng phủ sóng ngoài môi trường và trong tòa nhà

COMIT drive test để lập bản đồ vùng phủ và kiểm tra mức thu mạng phục vụ. Dữ liệu thu được dùng để phân tích vùng phủ, vùng lõm, xác định những khu vực có vấn đề phàn nàn bởi người dùng.

 

Đo chỉ số chất lượng thoại – theo cảm nhận khách hàng

Trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay, chất lượng dịch vụ là một yếu tố quan trọng tạo sự khác biệt trong kinh doanh và tạo lợi thế cạnh tranh so với đối thủ.

COMIT cung cấp dịch vụ đo MOS (Mean Opinion Score), chất lượng Rx, đánh giá cuộc gọi và các chỉ số thống kê như thời gian thiết lập cuộc gọi, tỷ lệ cuộc gọi thiết lập thành công, tỷ lệ cuộc gọi bị rơi. Thực hiện drive test trong vùng phủ của mạng (đường cao tốc, trong tòa nhà, khu dân cư) để giám sát chất lượng dịch vụ theo cảm nhận từ phía khách hàng – người dùng cuối. Từ kết quả đo kiểm, dựa trên kinh nghiệm tích lũy, chúng tôi định hướng những chỉ số, khu vực quan trọng cần cải thiện chất lượng dịch vụ; từ đó, nhà mạng có thể tập trung nguồn lực để ưu tiên làm tốt những khu vực này. Chất lượng dịch vụ có thể được sử dụng để so sánh với các đối thủ cạnh tranh.

 

Tính sẵn sàng của mạng lưới – lưu lượng và mức nghẽn mạng

Lập cơ sở dữ liệu thống kê lưu lượng và nghẽn mức cell/BSC, từ đó xác định giờ bận cho mỗi cell/BSC. Dựa trên cơ sở dữ liệu này, phân tích lưu lượng và nghẽn TCH & SDCCH mức cell; lưu lượng và nghẽn TCH & C7 mức BSC.

 

Khuyến nghị nâng cao chất lượng và dung lượng mạng

Từ thực trạng mạng lưới, phân tích và khuyến nghị để nâng cao chất lượng

- Kiểm tra giá trị các tham số cell.

- Kiểm tra việc sử dụng các feature mạng vô tuyến.

- Đánh giá và khuyến nghị về tần số, quan hệ cell lân cận.

- Đánh giá hiệu năng mạng lưới.

 

So sánh chất lượng giữa các mạng lưới

Kết quả so sánh chất lượng giữa các nhà mạng cung cấp thông tin cho quá trình phân tích thị trường. Sử dụng drive test để đánh giá vùng phủ, chất lượng cuộc gọi, so sánh hiệu năng với đối thủ cạnh tranh và đo kiểm hiệu năng mạng lưới. Các thông số đánh giá gồm chất lượng cuộc gọi, tỉ lệ cuộc gọi thiết lập thành công, tỉ lệ cuộc gọi bị rơi và tỉ lệ handover thành công.

Totals: 2149108

Pageviews: 2523014

Online: 29